Podmínky


Použití Berezka.com Inzerce.


Budete přispívat do příslušné kategorie nebo oblast a nebude dělat žádné z těchto špatných věcí:

porušovat platné zákony

být nepravdivé či zavádějící

práva žádné třetí strany

distribuovat nebo obsahují spam, řetězové dopisy nebo pyramidové

šířit viry nebo jakékoliv jiné technologie, které mohou poškodit uživatele Berezka.com Inzerce

kopírovat, upravovat nebo šíření obsahu jakoukoliv jinou osobu bez jejího souhlasu

použít jakýkoliv robot, spider, škrabky nebo jiné automatizované způsoby přístupu k Berezka.com Inzerce a sbírat obsah pro jakýkoli účel bez našeho výslovného písemného souhlasu

Získávat nebo jinak sbírat informace o druhých, včetně e-mailových adres, bez jejich souhlasu

bypass opatření slouží k zabránění nebo omezení přístupu k Berezka.com Inzerce.


Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby bylo zajištěno, že informace a inzeráty obsažené na těchto stránkách jsou pravdivé a přesné, Berezka.com nabízí žádnou záruku, pokud jde o takovou přesností a nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, způsobené jakýmkoli způsobem, vyplývající ze spolehnutí se na informace a inzerátů obsažených na těchto stránkách.

Žádná část obsahu těchto stránek nesmí být kopírována nebo distribuován bez předchozího písemného souhlasu ze Berezka.com Inzerce zdarma.